Privacy statement

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Jorosoft BVBA, Boudewijnlaan 14, 8300 Knokke-Heist.

De verwerking kan geschieden voor de volgende doelen:

De verwerking van deze gegevens is toegelaten volgende de EU verordening EU 2016/679.

De gegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

De aan ons verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gewaarborgd door ons intern veiligheidsbeleid.

Gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken, sluiten wij steeds een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jorosoft BVBA.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Jorosoft BVBA
Boudewijnlaan 14
8300 Knokke-Heist

Email: info@jorosoft.be

Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 15 mei 2018.