Ontdek welke integraties we reeds mogelijk maakten.

Koppeling tussen Sage BOB 100 en FitDoc document management

Tablets op de baan integreren met een on-premise Sage BOB 100 ERP via slimme API’s

Koppeling met de ferrymaatschappijen en/of tunnel- en bruggenadministraties zorgt voor een vlotte doorgang.

Ter beschikking stellen van artikelen op marktplaatsen alsook het automatisch verwerken van de orders.

Integratie van het ERP met Transics Fleet Management Solutions for Cargo Transport​ van ZF voor een vlotte datauitwisseling

Online platform voor tussen tandartsen en het tandlabo om de communicatie en opdrachtenstroom te vergemakkelijken.

Niet gevonden wat je zocht?

We're up for the challenge.

Contact