BI voor de KMO, ‘overkill’ of ‘must have’?

Gepost op 28 januari 2020

‘BI’ (Business Intelligence) kent meer en meer opgang in de KMO-wereld. Dit ondermeer dankzij nieuwe ontwikkelingen waardoor BI, ook voor de KMO-markt, een betaalbare oplossing is geworden.

BI geeft u een beter inzicht in uw business. Het stelt u o.a. in staat om bepaalde inefficiënties naar boven te brengen, processen beter op elkaar af te stemmen, klantengedrag in kaart te brengen…
Met deze inzichten kan u sneller bijsturen en zo een competitief voordeel halen.

Wat is BI?

‘BI’ ofwel ‘Business Intelligence’ is een tool die bedrijfsdata verzamelt en analyseert. Het doel van BI is dat u, op basis van de verzamelde informatie en analyses, gerichte acties binnen uw business kan ondernemen om zo tot een efficiëntere werking te komen en dus een competitief voordeel.
Hierbij is het belangrijk dat de data die wordt aangeleverd zich niet beperkt tot één onderdeel binnen uw organisatie maar overkoepelend wordt gezien. Door een brede instroom aan informatie wordt het mogelijk om correlaties te maken tussen de verschillende onderdelen binnen uw omgeving en om optimalisaties te realiseren binnen en over elk niveau.
Dankzij BI krijgt u dus een beter en breder zicht op uw business alsook op veelal minder zichtbare of voor de hand liggende inefficiënties die u vervolgens kan wegwerken.
BI is hierbij niet enkel weggelegd voor de bedrijfsleider. Het is tevens interessant om de toegang tot BI door te trekken naar alle niveaus binnen uw organisatie. Hierdoor krijgt elk onderdeel zicht op potentiële verbeteringen, kunnen ze zichzelf bijsturen, zich beter afstemmen op andere onderdelen binnen de omgeving of vernieuwende ideeën naar voor brengen.

Hoe gaat het in z’n werk?

De implementatie van een BI-oplossing start steeds met een aantal vragen:

  • Waar bevindt uw data zich?
    Dit lijkt een eenvoudige vraag maar veelal is de realiteit iets complexer en blijkt heel wat data niet te vinden waar je ze zou verwachten. Enkel een correcte data input kan zorgen voor een correct output van je BI-tool. Let wel, denk bij data in de brede zin van het woord. Niet enkel informatie over uw business is belangrijk, ook aanwezige klanten informatie, markttrends, informatie over concullega’s… kan van belang zijn om de juiste antwoorden te verkrijgen.
  • Wat wilt u te weten komen?
    Door een brede input zijn de analyse mogelijkheden en de hieraan gerelateerde uitput van een BI-oplossing zo goed als ongelimiteerd. Het is dus niet enkel belangrijk om een correct input aan data te hebben maar ook een concrete vraagstellen om de juiste antwoorden te krijgen. Zoniet krijgt u een overvloed aan informatie terug waarin u verloren loopt.

Eenmaal uw data-recources gekend zijn kunnen we deze verzamelen in een datawarehouse en ze uniformiseren zodat het mogelijk wordt om de juiste zaken met elkaar te gaan vergelijken. Vervolgens wordt uw data omgezet tot bruikbare informatie door ze te analyseren en catalogeren. Tot slot worden er presentatie modellen en rapport uitgewerkt zodat de geanalyseerd input kan worden weergegeven als een leesbare en begrijpbare output. Op basis van deze output kan u de nodige actieplannen uitwerken, KPI’s voorzien en uw verdere strategische doelen bepalen.

Is BI nu ‘overkill’ of een ‘must have’ voor een KMO?

Volgens ons in de meeste gevallen en ‘must have’ doch enkel u kan hierop een correct antwoord geven. Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient u uzelf volgende vragen te stellen:

  • Zit uw bedrijfsinformatie verspreid over verschillende systemen waardoor u geen globaal overzicht heeft?
  • Beschikt u steeds over de juiste, actuele informatie en cijfers zodat u, indien nodig, onmiddellijk kan ingrijpen en bijsturen?
  • Heeft u het gevoel dat u steeds achter de feiten aanloopt en de vinger nooit echt op de wonde kan leggen?
  • Wilt u de verschillende onderdelen binnen uw omgeving meer zicht geven op hun eigen prestaties zodat ze hierin zelf efficiënt kunnen bijsturen?

BI biedt u een oplossing voor bovenstaande en andere noden.

Jorosoft en BI

Jorosoft kan u assisteren in zowel de voorafgaande data analyse als de implementatie van uw BI-oplossing.

We bekijken samen met u welke data voor uw omgeving belangrijk is, waar deze zich bevindt (of wat er eventueel ontbreekt) en hoe die best gecentraliseerd kan worden.

We bouwen (indien nodig) een datawarehouse en voorzien de correcte filters zodat enkel relevante data wordt opgenomen.

Vervolgens bekijken we samen met u de vragen die u heeft. Op basis hiervan bouwen we de juiste rapporten waarmee u verder aan de slag kan.

Tot slot voorzien we de nodige opleiding zodat u naar de toekomst zelf rapporten kan genereren en correcte vraagstellingen kan maken.

Nog niet helemaal zeker of BI wel interessant kan zijn voor uw omgeving? Contacteer ons en laten we het samen verder bekijken wat een BI-oplossing voor uw omgeving kan betekenen.

Laatste blog berichten

Alle berichten
Kwaliteitscontrole garanderen voor Clem

Geplaatst op 3 juli 2024

Kwaliteitscontrole garanderen voor Clem
Optimaliseer jouw verbruik: integratie van nestingsoftware met ERP voor efficiënt plaatmateriaalgebruik

Geplaatst op 28 maart 2024

Optimaliseer jouw verbruik: integratie van nestingsoftware met ERP voor efficiënt plaatmateriaalgebruik