Reporting icon

Analyses en rapporten van alle productiefases en hun financiële implicaties

Rapportering is belangrijk. Meten is immers weten en cijfers spreken klare taal. Om deze cijfers uit uw CRM en andere bedrijfssoftware te halen, werken we bij Jorosoft met Qlik. Zo heeft u op elk moment alle data die u nodig heeft, volledig up-to-date.

Qlik is een extern softwareprogramma dat wij op maat aanpassen aan uw bestaande bedrijfsprocessen en andere bedrijfssoftware die u gebruikt. Wij gaan dit optimaliseren en aanpassen volgens uw bedrijfsflow en dan alles aan elkaar linken. Zo zorgt rapportering voor meer dan alleen financiële toegevoegde waarde.

Rapportering als onderdeel van uw ERP-pakket?

Vragen?

Contacteer ons nu voor een verkennend gesprek over toegevoegde waarde door rapportering op maat.

Contacteer ons