Accounting icon

Uw boekhouding volledig synchroon met de andere processen

Jorosoft legt de link tussen uw boekhoudpakket en de bestaande bedrijfssoftware. Standaard werken wij met Venice. Maar niets belet om met gelijk welk ander boekhoudpakket de koppeling te maken tussen zowel een bestaand als een nieuw ERP-pakket. 

BOEKHOUDING ALS ONDERDEEL VAN UW ERP-PAKKET?

Vragen?

Contacteer ons voor een verkennend gesprek betreffende de koppeling met uw boekhoudpakket.

Contacteer ons