Software op maat? Je geeft je geld beter aan een goed doel.

Gepost op 10 oktober 2019

Software op maat? Je geeft je geld beter aan een goed doel.

Een straffe uitspraak van een bedrijf dat software op maat levert en toch brengt Geert Haeghebaert, oprichter en zaakvoerder van Jorosoft, ze met volle overtuiging.

Een stelling die vraagt om wat meer uitleg.

Waarom deze stelling Geert? Als zaakvoerder van een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het ontwikkelen van maatsoftware haal je hiermee je eigen business toch volledig onderuit?

‘Correct, maar m’n uitspraak houdt meer in dan je op het eerst zicht zou denken. We willen met deze stelling bedrijven ervan bewust maken dat ze bij de aanschaf van nieuwe softwareoplossing, naast een financiële investering, ook tijd zullen moeten investeren. Ongeacht of het om een softwareoplossing op maat gaat of een standaardpakket.

Wij (Jorosoft) kunnen de meest fantastische oplossingen bedenken en uitwerken voor onze klanten maar zonder de input vanuit hun business, de nodige aandacht aan het grondig functioneel testen van de geleverde oplossing en het voorzien van bijhorende opleidingen voor de gebruikers is het een project dat van bij het begin gedoemd is om te mislukken. Onze klant moet er zich dus goed van bewust zijn dat een samenwerking met ons niet enkel een financieel prijskaartje heeft maar dat we ook een deel van hun tijd zullen nodig hebben om tot een succesvol eindresultaat te komen. Is de klant hiertoe niet bereid, dan kan het geld volgens ons nuttiger besteed worden aan bv. een goed doel.’

Da’s duidelijk. Maar is hetgeen je aanhaalt niet iets wat iedereen al weet? Het lijkt me logisch dat jullie eerst input moeten hebben voordat jullie iets op maat van de klant kunnen maken.

‘Het eerste deel, de input van de klant en z’n business, is inderdaad meestal niet het probleem waar wij tegenaan lopen. De start van een nieuw project is altijd spannend voor iedereen en de verwachtingen zijn veelal hoog evenals de bereidheid om de nodige input te geven.

Voordat we starten met een ontwikkeling verzamelen we zoveel mogelijk informatie over wat de klant precies wil of nodig heeft. Hierbij challengen we z’n business op basis van onze ervaring in andere omgevingen zodat we samen tot de efficiëntste oplossing komen. Vervolgens schrijven we het volledig proces uit en leggen dit voor aan de klant ter goedkeuring. Pas dan wordt de eerste letter code effectief geschreven. Een uitgebreide voorbereiding maar een noodzakelijk proces om tot een goed eindresultaat te komen.

De keerzijde van de medaille is echter dat de klant na de voorbereiding denkt: ‘ik heb alles doorgegeven. Jorosoft kan nu een 100% afgewerkt product opleveren dat we zo kunnen implementeren en gebruiken’ (wat in sommige gevallen ook effectief het geval is). Deze redenering zorgt er echter voor dat de klant vergeet om de nodige prioriteit te geven aan het functioneel testen van de geleverd oplossing. Tijd is kostbaar voor iedereen en veelal staan er dringendere zaken op de agenda.

De realiteit is echter dat er soms, na de ontwikkeling, nog specifieke uitzonderingen in het business proces naar boven komen of dat onze interpretatie van de verkregen informatie toch niet helemaal blijkt overeen te komen met het idee in het hoofd van de klant. Als de klant dan de opgeleverde oplossing niet, of niet voldoende, functioneel heeft getest komen de bemerkingen pas naar boven na de implementatie met de nodige gevolgen voor iedereen.

Bij aanvang van de ontwikkeling een dedicated team of persoon voorzien en die ook de nodige tijd geven om de functionele testen uit te voeren is dus zeker geen overbodige luxe.’

Je had het ook over opleiding. Wordt dat niet altijd standaard voorzien?

‘Opleiding is inderdaad ook een belangrijk gegeven in ons traject. We halen dit ook altijd aan in het verkooptraject maar het is uiteindelijk de klant die beslist of er al dan niet een opleiding wordt voorzien.

We trachten onze oplossingen steeds zo intuïtief mogelijk te maken zodat de eindgebruiker snel aan de slag kan. Hierdoor krijgt de klant en de eindgebruiker soms de indruk dat het gebruik van de geleverde oplossing zeer eenvoudig is en er dus geen extra opleiding vereist.

Achter elke ontwikkeling zit een bepaalde redenering over het verloop van de achterliggende processen. Het is belangrijk dat de eindgebruiker deze processen kent en begrijpt zodat de geleverd oplossing op een correcte manier wordt gebruikt. We zien soms dat de geleverde oplossing op een verkeerde manier wordt gebruikt waardoor de ingebouwde efficiëntie winst verloren gaat wat natuurlijk jammer is.’


Blog