Jorosoft in 1 zin

Gepost op 11 maart 2020

Jorosoft in 1 zin

Als mensen me vragen wat ik doe en ik antwoord ‘ik werk voor een softwarebedrijf en we bieden oplossingen voor productie en distributie omgevingen’ dan haken velen al meteen af in de veronderstelling dat de verdere uitleg toch te complex zal zijn.

Nochtans is het basisidee van Jorosoft in één korte, eenvoudige zin uit te leggen: ‘Wij verzamelen bedrijfsdata en stellen deze ter beschikking waar en wanneer die nodig is via het gepaste medium’

Deze ene zin vat al onze oplossingen en mogelijkheden samen.

Een aantal voorbeelden:

U wil uw techniekers op de baan digitaal aansturen en laten rapporteren? We ontwikkelen een (mobile) app die vanuit de centraal verzamelde data de nodig info doorgeeft aan uw techniekers. Zij kunnen via de app alle vereiste info raadplegen en de nodig input geven zoals, gepresteerde uren, verbruikt materiaal, eventuele opmerkingen, … zodat die vervolgens verder kan verwerkt worden zonder extra manuele input.

U wil een beter zicht krijgen op uw productie en deze optimaliseren? Vanuit de centrale database weet het magazijn welke grondstoffen waar nodig zijn en kan deze tijdig klaar zetten. Deze info wordt beschikbaar gesteld via een terminal, mobile app, scanner… Op een terminal aan de productiemachine krijgt de operator vanuit de centrale database alle vereiste informatie door. Hij kan vervolgens de nodige input geven rond gewerkte tijd, verbruik materiaal… De productiemachine zelf levert de nodige info aan rond geproduceerde aantallen, eventuele fouten… De planning krijgt via de pc een direct zicht op de productie en kan bijsturen waar nodig. Door BI te voorzien bovenop de verzamelde data is er een onmiddellijk zicht op bv. rentabiliteit per productiemachine, rentabiliteit per klant/order…

U wil uw klant meer zicht geven op bestellingen, levertermijnen en/of de mogelijkheid geven online order te plaatsen of aan te passen? Ook in dit geval vertrekken we vanuit de verzamelde data. De juiste info stellen we vervolgens aan uw klant beschikbaar waar, wanneer en hoe hij dit wenst (mobiel, via het web…)

 

Onze eerste taak bij onze klanten bestaat er dus in om uit te zoeken waar alle data zich bevindt zodat we deze kunnen bundelen. Vervolgens werken we oplossingen uit die ervoor zorgen dat ook toekomstige data gecentraliseerd wordt. Tot slot bekijken we wie welke data wanneer, waar en op welke manier nodig heeft en ontwikkelen we hiervoor de nodige tools.

Zoals u ziet, IT kan soms simpel zijn.


Blog