Work floor terminal icon

ONLINE VISUALISATIE EN INSTANT REGISTRATIE VAN UW PRODUCTIE

In heel wat omgevingen is er procesmatig nog een duidelijk afscheiding tussen de administratie en de productie terwijl het zoveel efficiënter is om hier 1 flow te creëren. Stuur opdrachten vanuit de administratie rechtstreeks door naar de productie of zelfs direct naar de productiemachine. In één moeite komt ook alle informatie rechtstreeks terug vanuit de productie naar uw administratie.

In een workfloor terminal kunnen de medewerkers zelf alles direct online invullen en bijhouden. Via deze terminal is bijna alles registreerbaar, opvraagbaar en visualiseerbaar. Denk aan tekeningen inkijken en printen, serienummers noteren, de planning visualiseren, tijdsregistratie, …

Dankzij deze directe input wordt tal van andere nuttige info ogenblikkelijk overzichtelijk, zoals het aantal uren er aan een bepaald order is gewerkt, hoever bepaalde orders al gevorderd zijn, welke materialen er al verbruikt werden … Kortom een workfloor terminal helpt u alles te registreren wat er op de werkvloer gebeurt.

Dit zorgt niet enkel voor een veel beter inzicht in uw organisatie waardoor u sneller kan bijsturen waar nodig. Dit zorgt er eveneens voor dat andere diensten binnen uw omgeving beter kunnen inspelen op wat er in de productie gebeurt. Denk maar aan een optimalisatie van uw aankoop afdeling voor de inkoop van de benodigde grondstoffen, een betere klantenservice doordat uw verkoopafdeling een direct zicht krijgt op de order status, …

Denk bij een workfloor terminal niet standaard aan een pc. Afhankelijk van uw omgeving kan dit evengoed gaan om een tablet, smartphone, … tot in de nabije toekomst oplossingen als ‘Google glasses’ en ‘Microsoft hololens’.

Vragen?

Contacteer ons voor een verkennend gesprek betreffende uw productie-opvolging.

Contacteer ons