Terminal icon

Online visualisatie en instant registratie van uw productie

In een work floor terminal kunnen de werknemers zelf, of de leidinggevende alles online direct invullen en bijhouden. Via deze terminal is bijna alles registreerbaar, opvraagbaar en visualiseerbaar: tekeningen inkijken en printen, serienummers noteren, de planning visualiseren, werknemers die zich registreren wanneer ze toekomen of met een bepaalde order starten, enz. 

Ook tal van andere nuttige info wordt ogenblikkelijk overzichtelijk, zoals hoeveel uren er al aan een bepaald order is gewerkt, hoever bepaalde orders al gevorderd zijn, welke materialen er al verbruikt werden … Kortom een work floor terminal helpt u alles te registreren wat er op de werkvloer gebeurt en geeft u inzicht in de kwaliteitscontrole.

Work floor terminal als onderdeel van uw ERP-pakket?

Vragen?

Contacteer ons voor een verkennend gesprek betreffende uw productie-opvolging.

Contacteer ons