Web icon

Onderbouw en structuur van uw webtoepassing in lijn met uw bedrijfsprocessen

Webtoepassingen worden vandaag steeds meer ingezet, ook voor productiebedrijven. Het is immers een extra verkoopkanaal dat niet te verwaarlozen is of een bron van informatie voor uw klanten. Jorosoft staat in voor de opbouw van de structuur en de flow in die toepassingen en ook voor de achterliggende programmatie. Deze structuur en flow benadert best zo veel mogelijk uw business logica. 

Het design en de ontwikkeling van de webtoepassing laten we graag over aan webbouwers, omdat die daar veel bedrevener in zijn. Maar Jorosoft blijft wel altijd de projectbeheerder. Omwille van kwaliteitscontrole op de volledige flow en gebruiksmodaliteiten houden we de projectbegeleiding liefst volledig zelf in handen. De webtoepassing moet immers perfect interfereren met uw business logica en andere bedrijfssoftware.

Vragen?

Contacteer ons voor een verkennend gesprek over de opbouw en structuur van uw webtoepassingen.

Contacteer ons