Erp icon

Put Jorosoft to the test!

We verklappen niks nieuws wanneer we vertellen dat een ERP-pakket uw aankoop, productie, voorraad, verkoop en vervolgens uw facturatie en boekhouding stroomlijnt. En er zijn veel degelijke pakketten op de markt.

Voor B2B-productiebedrijven - meestal klantordergestuurd - werken wij met Ridder als standaardpakket en optimaliseren we vooral volgende deelfacetten:

Facet Standaardfunctionaliteiten Ridder Jorosoft extra
CRM De CRM-module zit standaard in het pakket van Ridder maar wij voorzien een extra module waarmee u uw verkopers met tablet de baan op kunt sturen, gewapend met de allerlaatste info. meer info
Offerte / voorcalculatie U kunt makkelijk berekenen welke materialen of bewerkingen nodig zijn om uw voorstel naar de klant op te maken. Wij kunnen eventueel de verdere koppeling voorzien met CAD-systemen.
Verkoopbeheer U automatiseert de volledige verkoopflow: van orders, naar verzending tot transportplanning en facturatie, met voorschot- of deelfacturatie en zicht op de afwerkingstijd van de orders.
Werkvoorbereiding / MRP Door de opbouw van stuklijsten (al dan niet op voorraad) maakt u alle relevante productie- of werkopdrachten aan. Dit kan voor een volledig order, maar ook ingedeeld naar productie. Met M(aterial) R(esource) P(lanning) berekent u alle benodigde materialen, mensen en machines. meer info
Aankoopbeheer U automatiseert uw bestellingen. Dit kan los gebeuren of als resultaat van de MRP. U reserveert de bestelde stukken en krijgt een waarschuwing van mogelijke tekorten inclusief de tijdstippen.
Voorraadbeheer Er wordt gekeken naar de behoefte vanuit de huidige voorraad om deze aan te vullen voor minima. U registreert de ontvangst van goederen, reservatie per order en inventariseert de volledige of een gedeelte van de voorraad. U houdt In & Out goed bij (via registratie of backflushen) en behoudt het overzicht van uw voorraad grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten via één centraal systeem. meer info
Planning U kunt zowel vooruit als achteruit plannen en uw bottlenecks instellen. Zo speelt u snel in op gewijzigde capaciteiten (machine uitgevallen of ziekte bij medewerkers). De halffabricaten komen zo op tijd samen voor assemblage. U stuurt de werkvloer volledig via deze planning en kunt altijd terugkeren naar een vorige situatie. meer info
Projectbewaking / nacalculaties U registreert zowel de tijden als verbruiken op de werkvloer en krijgt een signaal wanneer te lang aan iets gewerkt wordt of bij teveel uitval. Zo kunt u snel de planning bijsturen en alle verbruikte goederen en tijden afzetten tegenover de voorcalculatie of het order.
Financiële koppeling Deze koppeling gebeurt standaard met Venice, maar de koppeling met meerdere boekhoudsystemen is mogelijk. Niet alleen voor aankoop en verkoop maar ook voor kredietbewaking. meer info
Rapportering Met Qlik berekent u het rendement van zowel machines als mensen en vergelijkt u gemakkelijk de voor- met de nacalculatie. U merkt meteen de leverbetrouwbaarheid van uw leveranciers en ook uw eigen leverbetrouwbaarheid naar klanten toe. De operationele en financiële data worden samengevoegd. meer info

De Jorosoft aanpak: a challenge for both of us

Een standaard ERP-pakket voorziet niet noodzakelijk in al uw specifieke noden. Meestal is zo’n pakket ook veel te ruim ontworpen en wordt er slechts een fractie van gebruikt. Onze uitdaging is telkens er functies aan toe te voegen die specifiek zijn voor uw bedrijfsprocessen of er toepassingen uit te verwijderen. Ook de correcte implementatie op maat van uw bedrijf is essentieel voor het optimaal functioneren. 

Gesterkt door onze knowhow en onze expertise opgebouwd sinds 1995 is het onze ambitie om de voortdurende evolutie die ook uw productieapparaat ongetwijfeld ondergaat, in goede banen te leiden. Een uitdaging voor u en voor ons. Het Jorosoft-team denkt strategisch met u mee en door onze procesbegeleiding worden de bijsturingen vakkundig geïmplementeerd voor een verdere automatisering en optimalisering. 

Vragen?

Stel ons hier uw specifieke vragen over ERP-pakketten.

Contacteer ons