Planning icon

Planning op maat van uw productieproces

In elk productieproces is planning van medewerkers en materialen cruciaal, telkens in functie van de bedrijfsflow. Productiebedrijven werken bovendien meestal klantordergestuurd met tal van opties waar de eindklant kan uit kiezen, wat de planning uiteraard nog uitdagender maakt. 

Planning als onderdeel van uw ERP-pakket?

Elke planning is ook anders. 

Enkele mogelijke aandachtspunten bij planning op een rijtje:

 • vooruitplannen: vanaf wanneer kunnen we starten
 • achteruitplannen: hier vertrekken we van de leveringsdatum 
 • snel doorvoeren van capaciteitsaanpassingen (omwille van ziekte of machines die interventie nodig hebben)
 • supplementair inplannen van externe bewerkingen
 • vastleggen van een minimumstartdatum voor mogelijks gewijzigde beschikbaarheid van het benodigd materiaal
 • groeperen van bepaalde productietypes om zo bepaalde activiteiten te kunnen optimaliseren
 • simuleren: parameters aanpassen, planning opnieuw laten lopen en de resultaten analyseren om verder te optimaliseren (ideaal ook om uw klanten te verwittigen of extra capaciteit in te zetten).
 • planning op basis van:
  • de deadlines, zoals overeengekomen met de klanten
  • het volledig te volgen pad met vastlegging van de verschillende bewerkingen
  • tussentijden om bv. stukken te laten uitdrogen tussen 2 bewerkingen
  • buffertijden die u kunt laten inbouwen voor de dringende orders
  • bottleneck-problemen om die meteen als eerste criterium te nemen in de order flow
  • alternatieve machinemogelijkheden


U merkt het al, geen enkel standaardpakket kan alle gaten in uw planning oplossen. Planning zal bovendien bottlenecks aan het licht brengen, zowel op het vlak van machines als van mensen. Bij Jorosoft schrijven we algoritmes om uw planning optimaal te laten draaien. We halen data uit uw verschillende bedrijfssoftware, laten er de algoritmes op los en genereren voor u data met vooropgestelde acties.

Vragen?

Contacteer ons nu voor een verkennend gesprek betreffende uw planning.

Contacteer ons